Emisii industriale

tipareste trimite pe mail

 Emisii industriale

Detalii

Autor: ARPM Cluj-Napoca,
Adăugat: 2011-04-29 13:10:19
Ultima actualizare: 2011-04-29 13:10:19

Emisii industriale

Pe lângă rolul important în bunăstarea materială a unei ţări şi  contribuţia la creşterea economică activităţile industriale, au în acelaşi timp un impact semnificativ asupra mediului.Înaltele coşuri de fum pe care le folosesc industriile şi filtrele lor nu îndepărtează substanţele poluante doar prin propulsarea lor în straturile înalte ale atmosferei, aşa că se consideră posibilitatea să se reducă concentraţia agenţilor poluanţi în locul unde se produc.

Pentru a preveni, reduce şi, pe cât posibil, elimina poluarea provenind din activităţile industriale în conformitate cu principiul "poluatorul plăteşte" şi cu principiul "prevenirii poluării", s-a stabilit un cadru general pentru controlul principalelor activităţi industriale, asigurând o gestionare prudentă a resurselor naturale şi ţinând seama, atunci când este necesar, de situaţia economică şi de caracteristicile specifice locului unde se desfăşoară activitatea industrială. Este prevăzută o abordare integrată de prevenire şi control al emisiilor în aer, apă şi sol, de management al deşeurilor, de eficienţă energetică şi de prevenire a accidentelor.

Posibilitatea de a controla activitatea instalaţiilor industriale astfel încât emisiile, deşeurile rezultate şi consumurile de energie să fie cât mai mici a făcut obiectul unei legislaţii la nivelul Uniunii Europene, care au condus la adoptarea următoarelor directive:

            · Directiva IPPC privind prevenirea şi controlul integrat al poluării stabileşte principiile pentru autorizare şi control a instalaţiilor bazate pe o abordare integrată şi aplicarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT), care sunt cele mai eficiente tehnici pentru a atinge un nivel ridicat de protecţie a mediului, luând în considerare costurile şi beneficiile;

· Directive sectoriale care stabilesc cerinţe specifice minime, inclusiv valorile limită de emisie pentru anumite activităţi industriale (instalaţii mari de ardere, incinerarea deşeurilor, activităţi care implică folosirea solvenţilor organici şi producţia de dioxid de titan);

· Registrul poluaţilor emişi şi transferaţi (E-PRTR) care permite publicului să acceseze informaţiile privind emisiile şi transferurile în afara amplasamentului ale poluanţilor şi deşeurilor din instalaţii industriale.

Pentru simplificarea legislaţiei existente şi reducerea costurilor administrative, Comisia europeană a iniţiat un amplu proces de reformare, oferind tuturor părţilor interesate posibilitatea să examineze modul în care legislaţia privind emisiile industriale poate fi îmbunătăţită astfel încât să se asigure un nivel ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii umane. 

Acest proiect denumit Directiva privind emisiile industriale IED (IPPC RECAST) – Directiva 2010/75/UE  acoperă ca zonă de reglementare şapte directive existente: Directiva IPPC şi şase directive sectoriale (Directiva LCP, Directiva COV din instalaţii, Directiva de incinerare deşeuri şi alte trei directive sub numele generic de Directive dioxid de titan)  adunând într-un singur instrument legislativ clar şi coerent un set de norme comune pentru autorizarea şi controlul instalaţiilor industriale având ca scop reducerea emisiilor industriale prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.